Rappervn.net on Facebook[VĐT] LãoGiaBếnLức
Mr_Nguyên
Tham gia: 30/10/2012
Thành viên Vũ Đại Thôn
Chủ đề: 74 Tìm / Trà lời: 420 Tìm
Được Thanks: 2317
Tài khoản: 19,000 RAC (Tặng)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này

Bài đăng 21/09/2013 (21/09/2013)
[R.C] ZenA.K.A
Chỉ là 1 Người Đi Qua
Tham gia: 20/10/2011
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 65 Tìm / Trà lời: 1770 Tìm
Được Thanks: 3209
Tài khoản: 6,900 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
Sáng tạo vl
Bài đăng 21/09/2013 (21/09/2013)
RV.underground
Tham gia: 09/03/2013
Ngày sinh: 09/03/2003
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 15 Tìm / Trà lời: 48 Tìm
Được Thanks: 1150
Tài khoản: 1,850 RAC (Tặng)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này

Bài đăng 21/09/2013 (21/09/2013)
Danh sách thành viên đã Thanks (2):
nhockprokt nhocrapperdj
nhocpo
Tham gia: 05/06/2012
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: Tìm / Trà lời: 232 Tìm
Được Thanks: 194
Tài khoản: 80,900 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
hay thật đấy
Bài đăng 22/09/2013 (22/09/2013)
quangtk
Tham gia: 05/11/2011
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 0 Tìm / Trà lời: 4 Tìm
Được Thanks: 0
Tài khoản: 0 RAC (Tặng)
vãi thánh
Bài đăng 22/09/2013 (22/09/2013)
[GVR] D.I.E Tham gia: 29/09/2011
Ngày sinh: 05/03/2004
Điều hành GVR Production
Chủ đề: 382 Tìm / Trà lời: 1770 Tìm
Được Thanks: 49627
Tài khoản: 85,867 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
Rônanđô - métsi - rốp bèn - béc khăm - van pơ si - rô béc tô các lốt - rô nan đỉn nhô ô ô ô - Lê Công Vinh - Đí ma ri à - Xa bì à lon xô ô ô - cùng với ga rét bêu - zê ra pịt quê - nàn nì - wèn bếc rù ni vi đíc - mà rà đôn naaa - đề-gea với ạt ly zăng - Bà lồ tê li - Te vét - cùn à gue rô - ột ca với đêm bà ba - và fẹt nan đô tô rét - phỳ líp lam - Hồng Sơn với Văn Sĩ Hùng - Zì đàn Nây ma Lam pát - Bèn ze ma - Eric Can tồ na!
Bài đăng 22/09/2013 (22/09/2013)
Danh sách thành viên đã Thanks (3):
P T[Dân phòng] Zendy Fix95ducs2ha
phanduccong
Tham gia: 23/03/2012
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: Tìm / Trà lời: 62 Tìm
Được Thanks: 3
Tài khoản: 0 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
chất đấy,kết đấy 
Bài đăng 22/09/2013 (22/09/2013)
Cường Đồng Nai
Facebook Wake up , girl
Tham gia: 21/01/2012
Ngày sinh: 28/12/2000
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 375 Tìm / Trà lời: 3285 Tìm
Được Thanks: 83511
Tài khoản: 560,678 RAC (Tặng)
Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt )))))))))))))))))
Bài đăng 22/09/2013 (22/09/2013)
Danh sách thành viên đã Thanks (2):
LãoGiaBếnLức bione

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bài viết