Rappervn.net on Facebook[R.C] Chic Nguyễn
rap is my life
Tham gia: 27/06/2012
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 104 Tìm / Trà lời: 980 Tìm
Được Thanks: 3734
Tài khoản: 179,600 RAC (Tặng)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này


 
Bài đăng 24/04/2013 (24/04/2013) • Chỉnh sửa lần cuối Chic Nguyễn (24/04/2013)
[GVR] Hoàng...
Lời Nói Gió Bay...Ngàn Lời Đắng Cay
Tham gia: 11/05/2012
Ngày sinh: 16/06/1996
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 5 Tìm / Trà lời: 139 Tìm
Được Thanks: 142
Tài khoản: 900 RAC (Tặng)
Edit lại đi không xem được . 
Bài đăng 24/04/2013 (24/04/2013)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bài viết