Rappervn.net on Facebookuigioioi113
Tham gia: 08/04/2009
Ngày sinh: 08/05/1999
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 555 Tìm / Trà lời: 5725 Tìm
Được Thanks: 26191
Tài khoản: 181,200 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này

Bài đăng 17/05/2013 (17/05/2013)
minvolcano
Artist ngầm của rappervn
Tham gia: 20/12/2010
Ngày sinh: 30/09/1989
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 412 Tìm / Trà lời: 3453 Tìm
Được Thanks: 10444
Tài khoản: 688,731 RAC (Tặng)
bá đạo là đây
Bài đăng 18/05/2013 (18/05/2013)
[GVR] nhaunhohuntien
Tham gia: 15/09/2011
Ngày sinh: 13/03/1993
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 5 Tìm / Trà lời: 231 Tìm
Được Thanks: 42
Tài khoản: 0 RAC (Tặng)


lyric khớp với mv

 

Bài đăng 18/05/2013 (18/05/2013)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bài viết