Rappervn.net on Facebook
Danh sách banned
Trang: «« 1 2 3 4 ... 103 »»

yunbray ban bởi Cường Đồng Nai. Lý do: Vượt quá số lần cảnh cáo. Thời hạn: 3 ngày - hết ngày 21/04/2017 Chi tiết...

pdv ban bởi Minh Hưng. Lý do: chửi tao đồ thứ hỗn hào , ông già mày với tao huynh đệ. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

inmaugtvt ban bởi TikTok. Lý do: lol. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

tieunguyet2407 ban bởi H.J. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

football_113 ban bởi TikTok. Lý do: Quảng cáo đéo gì lắm thế. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

P.K.D ban bởi TikTok. Lý do: Banned mẹ mày luôn chứ cc đéo gì. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

rappervnnet12345 ban bởi TikTok. Lý do: Đăng bài vớ vẩn. Thời hạn: 8189.8515393519 ngày - hết ngày 19/01/2038 Chi tiết...

Bigcola123 ban bởi TikTok. Lý do: web nhảm thì mày vào ăn cặc bọn tao à. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

eddynguyeneddynguyen ban bởi TikTok. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

itviethome ban bởi TikTok. Lý do: Bán hàng thì vào đăng topic nói lắm vkl. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

[VDR] Kerick ban bởi Minh Hưng. Lý do: cút. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

kenlove3890 ban bởi TikTok. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

tayduky38 ban bởi TikTok. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

kiwi90 ban bởi TikTok. Lý do: Quảng cáo đéo j lắm thế. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

KaiZ-Pass ban bởi H.J. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

Scott Là Tao ban bởi rapperlee221. Lý do: Vượt quá số lần cảnh cáo. Thời hạn: 3 ngày - hết ngày 07/05/2015 Chi tiết...

khacbiet ban bởi H.J. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

bumpz ban bởi Minh Hưng. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

rockay ban bởi TikTok. Lý do: Thằng ml. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

CAMPUS.NS ban bởi H.J. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

Nhạc Nhạt Nhẽo ban bởi H.J. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

midnight2804 ban bởi Minh Hưng. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

Skyler ban bởi Minh Hưng. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

dsdsds123 ban bởi Minh Hưng. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

[GVR] rap.9x ban bởi H.J. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

[R.C] Stone Tran ban bởi TikTok. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

hathayrapdo ban bởi Minh Hưng. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

T_C ban bởi Minh Hưng. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

conkhikho ban bởi Minh Hưng. Lý do: Dùng một nick thôi. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...

vuiaz ban bởi TikTok. Thời hạn: Vĩnh viễn Chi tiết...


Trang: «« 1 2 3 4 ... 103 »»