Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự D.I.E:
• 8/06/2013, 23h 35' Cảnh cáo bởi [Cơ động] TikTok. Lý do: lấn sau acc để cẩn thận
• 20/02/2012, 13h 32' Cảnh cáo bởi [Admin] H.J. Lý do: Tag ít thôi (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)