Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự Fik:
• 24/11/2011, 09h 41' Cảnh cáo bởi melancholia. Lý do: Biết GVR Production là gì k mà post bài vào đấy ???