Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự silverx:
• 6/02/2012, 14h 10' Cảnh cáo bởi [Cơ động] TikTok. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 9/01/2012, 22h 22' Cảnh cáo bởi melancholia. Lý do: k văng tục nhé (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)