Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự zukullD:
• 26/04/2012, 01h 20' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] duyhiep1995. Lý do: Nhức nách con mẹ bạn!