Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự MrAcma:
• 6/06/2012, 10h 13' Cảnh cáo bởi boy_thoy. Lý do: lại 1 thằng thích lạc đề (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 8/05/2012, 22h 38' Cảnh cáo bởi [Cơ động] Minh Hưng. Lý do: Theo yêu cầu
• 6/05/2012, 23h 41' Cảnh cáo bởi boy_thoy. Lý do: Lại lên cơn
• 6/05/2012, 23h 38' Cảnh cáo bởi boy_thoy. Lý do: Nhờn à