Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự helikewin:
• 22/09/2013, 20h 44' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] Phd. Lý do: *** ko có ăn đc đâu e àh
• 23/04/2013, 12h 57' Cảnh cáo bởi Cường Gà. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
• 1/07/2012, 20h 49' Cảnh cáo bởi [Cơ động] ghet_con_gai. Lý do: Bớt icon sex ngoài sb đi !
• 21/06/2012, 20h 32' Cảnh cáo bởi [Cơ động] Minh Hưng. Lý do: *** mẹ anh hưng này
• 18/05/2012, 12h 12' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] Liêm Nguyễn. Lý do: chửi bật lại cán bộ ah, phải ngoan nha hơm nha hơm nha hơm
• 18/05/2012, 12h 06' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] Liêm Nguyễn. Lý do: anh nói là chú phải nghe
• 17/12/2011, 17h 05' Cảnh cáo bởi [Admin] H.J. Lý do: Ai cũng khảo cổ thì sao? (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 16/08/2011, 09h 23' Cảnh cáo bởi [Cơ động] Minh Hưng. Lý do: cái này mới là cảnh cáo thật này
• 13/05/2011, 21h 24' Cảnh cáo bởi handoivi_hanem. Lý do: *** (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 8/02/2011, 13h 09' Cảnh cáo bởi helikewin. Đã chuyển chủ đề Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này của bạn về Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này với lý do: hết hạn
• 9/09/2010, 21h 11' Cảnh cáo bởi kunboy_tinpl. Lý do: con gái mà mày cm thế à
• 23/06/2010, 09h 17' Cảnh cáo bởi [Cơ động] Minh Hưng. Lý do: theo yêu cầu của bị cáo
• 23/06/2010, 08h 58' Cảnh cáo bởi hÝp. Lý do: Win mặt ***
• 23/06/2010, 08h 58' Cảnh cáo bởi hÝp. Lý do: Win mặt ***
• 15/06/2010, 12h 39' Cảnh cáo bởi boy_thoy. Lý do: Anh nói đéo nghe
• 15/06/2010, 12h 39' Cảnh cáo bởi boy_thoy. Lý do: Anh nói đéo nghe
• 15/06/2010, 12h 39' Cảnh cáo bởi boy_thoy. Lý do: Anh nói đéo nghe
• 10/01/2010, 11h 19' Cảnh cáo bởi Yu.Ken. Lý do: Lỳ đ nghe àk , mày có điếc k
• 7/01/2010, 07h 47' Cảnh cáo bởi Key B. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
• 2/01/2010, 10h 58' Cảnh cáo bởi Thành Lư. Lý do: Spam SB [ không được send link websize ra sb ]