Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự Dương Thuỳ:
• 26/05/2015, 10h 26' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] YangBiaka. Lý do: em để ý chữ trên topic nha edit ấy , nhắc hoài à
• 17/04/2015, 09h 09' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] YangBiaka. Lý do: Topic trên diễn đàn gì mà 1 lèo thế kia ? l