Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự Hà Vy:
• 17/06/2016, 15h 42' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] Thanh Thư. Lý do: Góp chung vô 1 topic đi bạn.