Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự FVS:
• 11/04/2011, 18h 12' Cảnh cáo bởi haihack1993. Lý do: ko spam nha bạn (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 22/04/2010, 21h 13' Cảnh cáo bởi [Admin] H.J. Lý do: Thơ thẩn ít thôi ông ơi, nhạt lắm