Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự un0_0nline:
• 19/05/2012, 09h 29' Cảnh cáo bởi aloneking. Lý do: Cm gì thế này (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 18/05/2012, 13h 57' Cảnh cáo bởi Cường Gà. Lý do: hjhjjhhjjh làm quen nha
• 18/05/2012, 13h 51' Cảnh cáo bởi Cường Gà. Lý do: gì em ? keu a cái j
• 18/05/2012, 13h 26' Cảnh cáo bởi Cường Gà. Lý do: con cac (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 10/04/2012, 16h 09' Cảnh cáo bởi [Admin] H.J. Lý do: :cung này (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 17/06/2011, 16h 42' Cảnh cáo bởi quên hết đi em. Lý do: Spam Icon (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 10/04/2011, 12h 59' Cảnh cáo bởi Body2010. Lý do: Nhắc mãi thôi ... Cứ 9x mãi ... Gỳ gỳ , màk màk , mền mền , ... Đổi đi .. (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 6/03/2011, 15h 56' Cảnh cáo bởi scorpion. Lý do: Chương trình ban theo yêu cầu của VOV rpvn
• 6/03/2011, 15h 56' Cảnh cáo bởi scorpion. Lý do: Chương trình ban theo yêu cầu
• 6/03/2011, 15h 06' Cảnh cáo bởi [Admin] H.J. Lý do: nó nhắc đúng đéo biết đường sửa còn thách à (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 19/12/2010, 14h 17' Cảnh cáo bởi [Cơ động] TikTok. Lý do: Có dấu đàng hoàng .Đếu dịch đc viết cái gì luôn là sao
• 14/12/2010, 14h 28' Cảnh cáo bởi hÝp. Lý do: Lag blog cc tại đây
• 14/12/2010, 14h 28' Cảnh cáo bởi hÝp. Lý do: Láo SB
• 10/12/2010, 16h 28' Cảnh cáo bởi helikewin. Lý do: Không chửi tục
• 24/11/2010, 17h 39' Cảnh cáo bởi [Admin] H.J. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
• 21/11/2010, 08h 36' Cảnh cáo bởi Key B. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
• 21/11/2010, 08h 35' Cảnh cáo bởi xek0pr0. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
© 2009 - 2018 Rappervn.net Phiên bản thử nghiệm. Đang trong quá trình chờ cấp giấy phép MXH của Bộ TT&TT.

Mọi thành viên tự chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải, phát ngôn của mình trên diễn đàn. Liên hệ Chủ quản: Email [email protected]