Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự Lil Tudy:
• 29/06/2012, 10h 48' Cảnh cáo bởi Body2010. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 10/05/2012, 17h 24' Cảnh cáo bởi xek0pr0. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 24/04/2011, 15h 45' Cảnh cáo bởi lehaithuong2009. Lý do: spam cái *** gì đấy (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 24/04/2011, 15h 26' Cảnh cáo bởi Body2010. Lý do: câm cái ***
• 24/04/2011, 15h 16' Cảnh cáo bởi Body2010. Lý do: Thiểu ? (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)