Rappervn.net on Facebook[GVR] Bốn Sáu
[Admin] Bốn Sáu
Tham gia: 02/07/2011
Ngày sinh: 04/12/1999
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 228 Tìm / Trà lời: 2475 Tìm
Được Thanks: 5300
Tài khoản: 21,900 RAC (Tặng)
<No blast> Click here
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •