Rappervn.net on Facebook[GVR] Rùa_Kenny
Tham gia: 02/07/2011
Ngày sinh: 01/01/1994
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 2 Tìm / Trà lời: 88 Tìm
Được Thanks: 38
Tài khoản: 1,980,200 RAC (Tặng)
Lỗi lầm đã xóa nhưng sao vết thương vẫn còn nhói ?
Người đi ko nói nhưng sao đôi môi .. vẫn cố gắng gọi. :'( Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •