Rappervn.net on Facebook[GVR] boomax
.....The end......
Tham gia: 19/07/2011
Ngày sinh: 12/10/1993
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 40 Tìm / Trà lời: 2514 Tìm
Được Thanks: 764
Tài khoản: 674,100 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
Hận đời vô đối
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •