Rappervn.net on FacebookKENNEDY
Tham gia: 01/09/2011
Ngày sinh: 07/06/1991
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 8 Tìm / Trà lời: 41 Tìm
Được Thanks: 29
Tài khoản: 500,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •