Rappervn.net on FacebookDMT
Tuấn Mít
Tham gia: 14/10/2011
Ngày sinh: 27/07/1995 Tìm
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 17 Tìm / Trà lời: 348 Tìm
Được Thanks: 632
Tài khoản: 39,900 RAC (Tặng)
Đ M Thằng BukBuk
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •