Rappervn.net on Facebook[R.C] ZenA.K.A
Chỉ là 1 Người Đi Qua
Tham gia: 20/10/2011
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 65 Tìm / Trà lời: 1770 Tìm
Được Thanks: 3209
Tài khoản: 6,900 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
Trước khi chữi người ta .. thì hãy nhớ ... trước kia mình có giống nó ko rùi hãy chữi ...
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •