Rappervn.net on Facebookb_boy_2012
Alone
Tham gia: 01/11/2011
Ngày sinh: 04/12/1997
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 100 Tìm / Trà lời: 2186 Tìm
Được Thanks: 4038
Tài khoản: 463,400 RAC (Tặng)
Yahoo : b_boy_2012
SĐT: 0933 294 389
Facebook : [Link]
Zingme : [Link]
Có gì cứ inbox
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •