Rappervn.net on Facebookbboyrap
Tham gia: 17/12/2011
Ngày sinh: 18/08/1994
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 2 Tìm / Trà lời: 74 Tìm
Được Thanks: 60
Tài khoản: 51,600 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •