Rappervn.net on Facebookbee bee
www.rappervn.net Sống cho đúng cách...đó mới là chính bạn
Tham gia: 31/12/2011
Ngày sinh: 30/10/1995
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 273 Tìm / Trà lời: 1804 Tìm
Được Thanks: 4523
Tài khoản: 2,300 RAC (Tặng)
<No blast> Click here
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •