Rappervn.net on Facebookhieunguyen
Tham gia: 10/01/2012
Ngày sinh: 07/05/1990
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: Tìm / Trà lời: 4 Tìm
Được Thanks: 738
Tài khoản: 22,200 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
Tên: Hiếu Nguyễn
Nickname: TylerNguyen
FB: [Link]
Ngày sinh: 7/5/1990
Yahoo: [email protected]
Nơi sinh: VN
Quê quán: Morrow GA
Sở thích : Rap
Đang sống ở: USA
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •