Rappervn.net on Facebook[GVR] Đức Phương
♥ Bình Phàm Nhưng " Sâu Sắc " ♥
Tham gia: 15/02/2012
Ngày sinh: 29/03/1991
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 235 Tìm / Trà lời: 411 Tìm
Được Thanks: 2052
Tài khoản: 2,200 RAC (Tặng)
♥ Anh đã sống những ngày qua cô đơn với nhớ mong với những nỗi hối hận...

♥ Anh đã nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến những tháng ngày và nghĩ đến em...
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •