Rappervn.net on Facebook[GVR] Lill KPy
Có tiền hô mưa gọi gió.....Không tiền quát chó cũng không xong
Tham gia: 19/02/2012
Ngày sinh: 20/12/1997
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 123 Tìm / Trà lời: 423 Tìm
Được Thanks: 1120
Tài khoản: 5,800 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •