Rappervn.net on Facebook[GVR] nightz
Tham gia: 29/05/2012
Ngày sinh: 02/02/1998
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 4 Tìm / Trà lời: 23 Tìm
Được Thanks: 86
Tài khoản: 4,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •