Rappervn.net on Facebook[R.C] G.r
Béo Nguyễn S2 Min Phùng
Tham gia: 01/06/2012
Ngày sinh: 22/05/1999
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 11 Tìm / Trà lời: 41 Tìm
Được Thanks: 550
Tài khoản: 11,100 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
[MJ][R.E.P NFR] Stop Here! -Quân LR aka Lil Ready Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •