Rappervn.net on Facebook[GVR] Zenkor
Tham gia: 16/08/2012
Ngày sinh: 10/02/1997
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 5 Tìm / Trà lời: 20 Tìm
Được Thanks: 170
Tài khoản: 496,300 RAC (Tặng)
Không ai có thể quyết định ngoài tác giả !
Yahoo : anhdieuanhchanhanhkoranhyeuem
Face : Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •