Rappervn.net on FacebookLate Night
Anh sẽ nói em như 1 Website trong 1 ngày hàng trăm người qua lại
Tham gia: 07/09/2012
Ngày sinh: 24/08/1990 Tìm
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 805 Tìm / Trà lời: 904 Tìm
Được Thanks: 31556
Tài khoản: 97,800 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
Link FB : Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •