Rappervn.net on Facebookboobaby
Tham gia: 13/11/2012
Ngày sinh: 25/10/1996
Thành viên Miss RapperVN
Chủ đề: 13 Tìm / Trà lời: 242 Tìm
Được Thanks: 880
Tài khoản: 9,500 RAC (Tặng)
Sống h q.trọng là money money....hế hế Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •