Rappervn.net on Facebook[VĐT] rapper xnavy
Tham gia: 10/12/2012
Thành viên Vũ Đại Thôn
Chủ đề: 1 Tìm / Trà lời: 7 Tìm
Được Thanks: 10
Tài khoản: 282,100 RAC (Tặng)
Tao hát tao rap làm sao thì kệ tao
cứ thích dizz tao rapper xnavy là sao ???
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •