Rappervn.net on FacebookJellSkyd
Tham gia: 27/01/2013
Ngày sinh: 01/01/1997
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 1 Tìm / Trà lời: 36 Tìm
Được Thanks: 20
Tài khoản: 0 RAC (Tặng)
Ráp Là Giải Pháp , Ráp Xóa Bỏ Bức Áp , Ráp Giải Tỏa Những Chuyện Khó, Ráp Thực Chỉ Có ... Là Công Cụ Cho Nghệ Sỹ Đường Phố , Tô và Bôi Nhọa Nó...
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •