Rappervn.net on FacebookConnieLùn
Tham gia: 19/02/2013
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 1 Tìm / Trà lời: 30 Tìm
Được Thanks: 88
Tài khoản: -1,400 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •