Rappervn.net on FacebookKynz_Lynz_ken
Tham gia: 27/02/2013
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 2 Tìm / Trà lời: 4 Tìm
Được Thanks: 123
Tài khoản: 396,000 RAC (Tặng)
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •