Rappervn.net on FacebookLil Kjdz
Tham gia: 12/07/2013
Ngày sinh: 16/08/1997
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 1 Tìm / Trà lời: Tìm
Được Thanks: 9
Tài khoản: 400 RAC (Tặng)
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •