Rappervn.net on FacebookBửu Đồng Nai
Tốc Upload Rappervn
Tham gia: 04/08/2013
Ngày sinh: 09/09/1999
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 25 Tìm / Trà lời: 137 Tìm
Được Thanks: 40975
Tài khoản: 6,310,199 RAC (Tặng)
''Tao luôn là tao, dù linh hồn tao có bê bết
Mày không thể bằng tao, dù mày có ráng đến lê lết'' Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •