Rappervn.net on Facebook[R.C] YangBiaka
Hoàng Hiên: Supper Boss Tại Rappervn.net !
Tham gia: 13/12/2013
Ngày sinh: 15/04/1997
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 297 Tìm / Trà lời: 1081 Tìm
Được Thanks: 14750
Tài khoản: 180,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
Tây Nguyên - Đắk Lak - TP.Buôn Ma Thuột
Facebook : -> Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •