Rappervn.net on Facebook[GVR] MrAcma
"Mợ nhạc bẹ tị mị..mợ to thệ bộ ai ngụ được :X"
Tham gia: 16/12/2009
Ngày sinh: 02/09/1991
Thành viên GVR Production
Chủ đề: 56 Tìm / Trà lời: 2276 Tìm
Được Thanks: 3720
Tài khoản: 393,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
ĐẶNG MINH ĐỨC THẦN KINH VỜ LỜ :VVVVVVVVVVV
ĐỐ MÀY BIẾT BỐ LÀ THẰNG NÀO :V
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •