Rappervn.net on Facebook[R.C] chuongngao1011
Tham gia: 08/02/2014
Ngày sinh: 01/12/1997
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: Tìm / Trà lời: Tìm
Được Thanks: 0
Tài khoản: 600,000 RAC (Tặng)
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •