Rappervn.net on FacebookSiBi
SiBi Quảng Ngãi
Tham gia: 14/05/2014
Ngày sinh: 13/10/1998
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 14 Tìm / Trà lời: 22 Tìm
Được Thanks: 198
Tài khoản: 299,800 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
FB Tao Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •