Rappervn.net on Facebook[VDR] Duys Símple
Tham gia: 16/07/2014
Ngày sinh: 27/04/1996
Thành viên VietDreamerz
Chủ đề: 3 Tìm / Trà lời: 16 Tìm
Được Thanks: 21
Tài khoản: 2,100 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •