Rappervn.net on Facebook[GVR]_bi.villy
Tham gia: 16/01/2010
Thành viên Miss RapperVN
Chủ đề: 35 Tìm / Trà lời: 550 Tìm
Được Thanks: 710
Tài khoản: 800,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
Đã lâu rồi mình mới vào đây Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •