Rappervn.net on Facebook[R.C] SaoRơi
[S]hadow Of The [R]ain.
Tham gia: 23/02/2010
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 9 Tìm / Trà lời: 68 Tìm
Được Thanks: 4538
Tài khoản: 188,500 RAC (Tặng)
S mudafuckin' R Click here
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •