Rappervn.net on FacebookTuấn Top Tham gia: 01/03/2010
Ngày sinh: 30/07
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 779 Tìm / Trà lời: 3087 Tìm
Được Thanks: 14335
Tài khoản: 16,284 RAC (Tặng)
Thích dê tái ... Sợ tê ***
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •