Rappervn.net on Facebook[R.C] un0_0nline Tham gia: 17/11/2010
Ngày sinh: 26/06/1993
Thành viên Da Rap Club
Chủ đề: 327 Tìm / Trà lời: 1125 Tìm
Được Thanks: 1937
Tài khoản: 349,600 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •