Rappervn.net on Facebooknhoxsx
☺ ít nói thoang thoảng nói nhiều ☺
Tham gia: 25/11/2010
Ngày sinh: 04/11/1993
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 34 Tìm / Trà lời: 468 Tìm
Được Thanks: 485
Tài khoản: 66,111 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 1/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •