Rappervn.net on Facebookminvolcano
Artist ngầm của rappervn
Tham gia: 20/12/2010
Ngày sinh: 30/09/1989
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 412 Tìm / Trà lời: 3453 Tìm
Được Thanks: 10444
Tài khoản: 688,731 RAC (Tặng)
Tao là artist ngầm của rappervn
Cancel
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •