Rappervn.net on FacebookBi Since
Tham gia: 29/12/2010
Bang hội: Chưa có
Chủ đề: 15 Tìm / Trà lời: 25 Tìm
Được Thanks: 62
Tài khoản: 150,000 RAC (Tặng)
Cảnh cáo: 2/3 Tìm
<No blast>
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể sử dụng Blog
• Xem tất cả ca khúc •